NOVOL Slovakia s.r.o.

Levická 7

949 01 Nitra

Slovakia

 

www.spectralslovakia.sk

email: spectral@novol.sk

tel/fax: 00421 37 7334 953

IČO: 36617300

IČ DPH: SK2022208507REGIONÁLNE ZASTÚPENIE

Stredoslovenský kraj

Mgr. Ján Pilko – Audreko
Zvolenská cesta 11
974 05 Banská Bystrica
Tel./fax.: 048/416 42 07
Kontakt: 0903 55 98 70
audreko@mail.t-com.sk

Východoslovenský kraj

AUTOCOLOR 3B s.r.o.
094 22 Nižný Hrušov 580
IČO: 36 826 359
Kontakt: 0905 302 815,
0915 864 907
balicky.dusan@watel.sk